Pravila nagradne igre

PRAVILA NAGRADNE IGRE "NAGRADNA IGRA BAREFOOT”

1. Splošne določbe

Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v nagradnem natečaju ''NAGRADNA IGRA BAREFOOT''. Organizator nagradnega natečaja: Elmint d.o.o. Nagradni natečaj se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 17.03.2024. do 24.03.2024. Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradnem natečaju, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s pristopom k nagradnem natečaju v celoti strinjajo.

2. Namen nagradnega natečaja

Namen nagradnega natečaja “NAGRADNA IGRA BAREFOOT” je promocija spletne trgovine www.cozy.si . Oglaševanje in udeležba v nagradnem natečaju poteka v skladu s predpisi o oglaševanju storitev, ki jih zastopa organizator nagradnega natečaja.

3. Udeleženci

Udeleženci nagradnega natečaja so lahko vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradnem natečaju ne morejo sodelovati zaposleni v podjetju Elmint d.o.o. , njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradnega natečaja. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradnem natečaju le v svojem lastnem imenu.

4. Način sodelovanja

Na socialnem omrežju Facebook:

Udeleženci nagradnega natečaja sodelujejo tako, da zapišejo pravilen odgovor na nagradno vprašanje in všečkajo Facebook stran: https://www.facebook.com/www.cozy.si/, če želijo lahko v komentar označijo tudi prijatelja/priijateljico.

Dvema osebama bomo podarili:

- 1x otroški copati barefoot po lastni izbiri iz spletne trgovine www.cozy.si

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Navedena vrednost nagrad predstavlja tržno vrednost na dan sprejema teh pravil. Morebitna kasnejša sprememba tržne vrednosti ne vpliva na vrednost nagrad.

6. Izbiranje nagrajencev in obveščanje o nagrajencu/ki

Izbiranje bo potekalo 25.03.2024. Izbor bo opravljen iz strani organizatorjev, ki bodo s pomočjo spletne strani https://commentpicker.com naključno izbrali nagrajenca/ko nagradne igre. Vsi udeleženci nagradnega natečaja se z udeležbo v nagradnem natečaju izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena profila na časovnici in v komentarju posebne objave. Rezultati izbiranja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

7. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 3. člena ter soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradnem natečaju ter v primeru, da so izbrani, v zasebnem sporočilu v roku 10 dneh sporočijo naslov za pošiljanje nagrade. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oziroma je ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane ne podeljena.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

- nagrajenec ne izpolni pogojev za sodelovanje v nagradni igri (navedenih v 4. členu),

- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

- se ugotovi, da je uporabnik v nagradnem natečaju sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradnega natečaja,

- se nagrajenec v zasebnem sporočilu na Facebook strani v roku 10 delavnih dni ne javi z dodatnimi informacijami, ki jih potrebuje organizator za podelitev nagrade.

8. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- (ne)delovanje družabne spletne mreže Facebook in Instragram.

- vse ostale aktivnosti na spletni mreži Facebook in Instagram

- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem natečaju,

- kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

9. Varovanje osebnih podatkov:

Vsi osebni podatki so varovani v skladu z 11. členom teh Pravil ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradnega natečaja s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradnega natečaja izrecno soglašajo, da organizator nagradnega natečaja njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradnem natečaju, uporabi za potrebe tega nagradnega natečaja. Posredovani podatki bodo uporabljeni izključno za potrebe dogovora o prevzemu nagrade. Dokumentacijo v zvezi z nagradnim natečajem hrani organizator.

10. Dostop do pravil nagradnega natečaja:

Navodila nagradnega natečaja so na strani www.cozy.si ter dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

11. Ostale določbe:

Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolno izpolnjene ter napačno izpolnjene prijave. Odločitev organizatorja nagradnega natečaja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim natečajem in pravilih, povezanih z njim, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Organizator nagradnega natečaja si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na Facebook strani Cozy.si na časovnici in v zapiskih, kjer so navedena pravila nagradnega natečaja. Nagradni natečaj ni organizirana s strani družbe Facebook, slednja pa ne odgovarja za nobene zahtevke iz naslova tega nagradnega natečaja. Facebook ne sponzorira in ne upravlja nagradnega natečaja ter ga tudi ni posebej odobril in z njim ni povezan. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v nagradnem natečaju, se posredujejo organizatorju in ne družbi Facebook. Za vse morebitne spore iz naslova nagradnega natečaja, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

V Mengšu dne 17.03.2024

Organizator nagradnega natečaja: Elmint d.o.o.

Piškotki

Na spletnem mestu uporabljamo piškotke za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje in zagotavljanje kakovostnih vsebin. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.
Več o piškotkih

Kontakt

Elmint d.o.o.
PE: Kolodvorska cesta 2b, 1234 Mengeš
Telefon: 08 201 02 66
Email: info@cozy.si

Prijava na novice

.
2024, Produkcija:  2digital spletne trgovine